Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HAMRA KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HAMRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

491-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMRA KYKA (akt.), HAMRA KYRKA (akt.)

1240 - 1259

1300 - 1330

Gotland
Gotland
Gotland
Hamra
Hoburgs församling
Visby stift
Hamra kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

1/1/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistoriskt värde
Hamra kyrka har genom sin höga ålder och genom att den till stora delar bevarats sedan byggnadstiden ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Tillsammans med de övriga gotländska medeltidskyrkorna utgör den en omistlig del av vårt kulturarv.
För närmare uppgifter om kyrkans byggnadshistoria hänvisas till bilaga 1: Byggnadshistoria i årtal.

Arkitekt Jan Utas