Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LYSEKIL LÖNNDAL 1:246 - husnr 1, GRUNDSUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1188.05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRUNDSUNDS KYRKA (akt.)

1799 - 1799

Västra Götaland
Lysekil
Bohuslän
Skaftö
Skaftö församling
Göteborgs stift
Lönndalsvägen 35

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

5/12/05 Karaktäristik och bedömning

GRUNDSUNDS KYRKA uppfördes 1799 på ny kyrkplats. Den representerar 1700-talets skede av kapell och kyrkor uppförda i den bohuslänska kustbebyggelsen på grund av de långa avstånden till den egentliga sockenkyrkan. 1818 byggdes tornet och 1893 skedde en genomgripande om- och tillbyggnad som gav kyrkan (inklusive tornet) dess nuvarande form.

Kyrkan ligger väl synlig i centrala Grundsund och en viktigt del av bebyggelsebilden.

Av 1799 års utformning syns idag ingenting, kyrkans EXTERIÖR är i stället nära nog helt oförändrad sedan ombyggnaden 1893, fönstren är dock bytta. Den har en för sena 1800-talsträkyrkor tidstypisk utformning ...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Thomas Engel, Tomas M Larsson, Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län