Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ORUST STALA 1:1 - husnr 1, STALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1261.15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STALA KYRKA (akt.)

1876 - 1878

1876 - 1878

Västra Götaland
Orust
Bohuslän
Stala
Stala församling
Göteborgs stift
Stala 401

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

10/20/05 Karaktäristik och bedömning

STALA KYRKA uppfördes 1876-78 efter ritningar av S Andersson, Uddevalla, på en då nyanlagd utvidgning av kyrkogården. Kyrkan har haft två föregångare, en medeltida och en från 1646. Båda dessa låg på den södra delen av kyrkogården, vilken alltså har kontinuitet sedan medeltiden.

Kyrkan är ett exempel på de sena nyklassicistiska sockenkyrkor som i sin utformning också har influenser från medeltida byggnadsverk, i detta fall ovanligt starka.

Kyrkan är EXTERIÖRT förhållandevis oförändrad sedan byggnadstiden, med undantag för bytet av takmaterial till tegel samt detaljer i fasadputsens utförande (växling mellan slät- och spritputs). ...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län