Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ORUST KYRKEBYN 2:2 - husnr 1, TORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1252.21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORPS KYRKA (akt.)

1868 - 1871

Västra Götaland
Orust
Bohuslän
Torp
Torps församling
Göteborgs stift
Torps kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

10/20/05 Karaktäristik och bedömning

TORPS KYRKA uppfördes 1868-1871 efter ritningar av A. R. Pettersson, på samma plats som sin medeltida föregångare.

Kyrkan är ett exempel på de sena nyklassicistiska sockenkyrkor som i sin utformning också har influenser från medeltida stiluttryck. EXTERIÖREN är i stort sett oförändrad sedan byggnadstiden. Karaktäristiska är de dekorativa murningarna med gult tegel i bl a gesimserna.

INTERIÖREN är ljus och öppen och bär många av de nyklassicistiska grunddragen från byggnadstiden, inte minst förstärkta av orgelhuset från 1885. Från byggnadstiden finns altare, altarring, läktarbröstning, samt även altaruppsättning om än inte på ursp...

Läs mer i eget fönster

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län