Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING BARNARP 6:1 - husnr 1, BARNARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Barnarpext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BARNARPS KYRKA (akt.)

1150 - 1249

1200 - 1299

Jönköping
Jönköping
Småland
Barnarp
Barnarp-Ödestugu församling
Växjö stift
Lovsjövägen 17

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Barnarps kyrka är en tornlös tidigmedeltida stenkyrka. Genom en
omfattande om- och tillbyggnad 1686-87 fi ck kyrkan den nuvarande
karaktären av korskyrka. Detta var en för tiden karaktäristisk
grundform som kan ses både i Jönköpings slottskapell, Brandstorps
och Hakarps kyrkor. Ombyggnaden initierades och bekostades till
stor del av generalmajor Magnus Granatenhielm på Odensjö säteri i
socknen. Denne lät i gengäld på sedvanligt vis inrätta ett gravkor för
sin släkt i den södra korsarmen. Kyrkans fasader är spritputsade och
vitkalkade. Välanpassade panelade portar och blyspröjsade träfönster
med antikglas härrör liksom korst...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.