Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVALÖV KONGA 19:1 - husnr 1, KONGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1642-1.TIF.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KONGA KYRKA (akt.), KONGA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Skåne
Svalöv
Skåne
Konga
Kågeröd-Röstånga församling
Lunds stift
Konga 1272

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

6/26/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Konga kyrkoanläggning
Konga kyrka ligger i ett naturskönt område, på en höjd i gränsen mellan det brutna
odlingslandskapet i söder och natur- och kulturområdet Konga Lund i norr. Kyrkan
och kyrkogården har använts sedan 1100- eller 1200-talet, då de uppfördes för Allhelgonaklostret
i Lund. Omgivningarna kring kyrkan har bevarat en småskalig och
oförstörd karaktär, där jordbruket fortfarande dominerar, även om gårdarna glesats ut
under senare år. Den gamla skolan och prästgården, numer privatägda, finns kvar som
minnen från tiden kring förra sekelskiftet, då byn var både större och folkrikar...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karakteristik och bedömning av Konga kyrka,
Rönnebergs kontrakt, har upprättats av:
Karl Johan Kember (handläggare),
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2015-03-19 Färdigställd rapport: 2015-06-26