Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG HJÄLLBO 32:1 - husnr 1, HAMMARKULLENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 06 32 03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAMMARKULLENS KYRKA (akt.)

1972 - 1972

1972 - 1972

1972 - Okänt

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Angered
Angereds församling
Göteborgs stift
Hammarkullegatan 7

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

9/26/06 Karaktäristik och bedömning

HAMMARKULLENS KYRKA är en småkyrka som invigdes 1972. Arkitekt var Torsten Hansson genom firman HPS planering AB. Meningen var att Hammarkullens och Länsmansgårdens kyrkor är uppförda efter samma ritning. Kyrkan ligger strax nordost om Hammarkullens centrum.

KYRKOTOMTEN är plan och marken närmast kyrkan är gräsbevuxen och avskärmas från de omgivande asfalterade gångvägarna i området av enkla staket. En enkelt utformad klockstapel uppförd i betong med en träkonstruktion runt klockverket manifesterar kyrkobyggnaden vid ingången i väster.

Den rektangulära KYRKOBYGGNADEN är sammanbyggd med församlingshemmet på norra sidan. De två by...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum