Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS ÄNGSÖ GÅRD 2:8 - husnr 1, ÄNGSÖ KYRKA

Byggnad - foto

Interiör, kyrkorummet, orgelläktaren.
Såväl valv som väggar är bemålade med olika bibliska figurframställningar, mot en bakgrund av rosor, bladverk och stiliserade träd.
Västläktaren består av ett indraget mittparti och två sidopartier som sträcker sig över kyrkorummets hela västra travé. Barriären är spegelindelad och målad i likadan gråvit nyans som bänkinredningen. Orgeln som står på mittpartiet har verk och fasad från 1782. Övre väggpartiet mellan läktare och vapenhus består dels av solfjäderformade glas i överdelen och ditsatta reliefer från gamla predikstolen i underdelen.
Information
Interiör, kyrkorummet, orgelläktaren. Såväl valv som väggar är bemålade med olika bibliska figurframställningar, mot en bakgrund av rosor, bladverk och stiliserade träd. Västläktaren består av ett indraget mittparti och två sidopartier som sträcker sig över kyrkorummets hela västra travé. Barriären är spegelindelad och målad i likadan gråvit nyans som bänkinredningen. Orgeln som står på mittpartiet har verk och fasad från 1782. Övre väggpartiet mellan läktare och vapenhus består dels av solfjäderformade glas i överdelen och ditsatta reliefer från gamla predikstolen i underdelen.
--
2005
Svensk Klimatstyrning AB
ängsö7.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens