Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS RÖDBETAN 1 - husnr 1A, MIKAELIKYRKAN

Byggnad - foto

Kyrkorummet.

"Kyrkorummet är indelat i tre skepp, vars tak bärs av betonggjutna bågar som har plankstämplade pelare längst bak och längst fram i anslutning till det smalare koret. Mittskeppet höjer sig starkt i kyrkans längdriktning och når i koret en höjd av elva meter. Sidoskeppen sänker sig däremot framåt och avslutas med cirkulärt insvängda murar mot koret. Södra sidoskeppet är smalare och kortare".
Information
Kyrkorummet. "Kyrkorummet är indelat i tre skepp, vars tak bärs av betonggjutna bågar som har plankstämplade pelare längst bak och längst fram i anslutning till det smalare koret. Mittskeppet höjer sig starkt i kyrkans längdriktning och når i koret en höjd av elva meter. Sidoskeppen sänker sig däremot framåt och avslutas med cirkulärt insvängda murar mot koret. Södra sidoskeppet är smalare och kortare".
--
2006
Rolf Hammarskiöld
mikaeli6.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens