Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS HUBBO PRÄSTGÅRD 1:5 - husnr 5, KLOCKSTAPEL

Byggnad - foto

Intill kyrkogårdsmurens västra sida finns ett bårhus med gravkapell, uppfört 1955 efter ritningar av Viktor Segerstedt. Fasaderna är spritputsade och avfärgade i gråvit nyans, sadeltaket täckt med täljda spån. Söder om bårhuset står klockstapeln, klädd med täljda, tjärade furuspån. Stommen är till sina äldsta delar från 1600-talet, eller äldre.
Information
Intill kyrkogårdsmurens västra sida finns ett bårhus med gravkapell, uppfört 1955 efter ritningar av Viktor Segerstedt. Fasaderna är spritputsade och avfärgade i gråvit nyans, sadeltaket täckt med täljda spån. Söder om bårhuset står klockstapeln, klädd med täljda, tjärade furuspån. Stommen är till sina äldsta delar från 1600-talet, eller äldre.
--
2004
Rolf Hammarskiöld
hubbo9.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens