Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS HUBBO PRÄSTGÅRD 1:5 - husnr 3, BÅRHUS

Byggnad - foto

Intill kyrkogårdsmurens västra sida finns ett bårhus med gravkapell, söder om gravkapellet ses klockstapeln.
Information
Intill kyrkogårdsmurens västra sida finns ett bårhus med gravkapell, söder om gravkapellet ses klockstapeln.
--
2004
Rolf Hammarskiöld
hubbo9.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens