Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS BADELUNDA KYRKA 1:1 - husnr 1, BADELUNDA KYRKA

Byggnad - foto

Kyrkorummet är enskeppigt och indelat i tre travéer av högst olika ålder men likartat utförda. Golven består av polerad kalksten i gångar och kor, fernissade furubräder i de slutna bänkkvarteren. Valv och väggar är slätputsade, tämligen jämna och strukna med kalkfärg som brutits med guldocker och obränd umbra. På långhusets norra sida, framför triumfbågen, finns predikstolen från 1654-55 vars ursprungliga färgsättning är rekonstruerad. I triumfbågen hänger ett stort träkrucifix från 1300-talet. Koret har ett tegelmurat altare och altarskrank i trä, båda tillverkade 1959 med tidstypisk utformning. Detsamma kan sägas om korfönstret med färgat, hugget glas, färdigställt av Jan Brazda. Altaret flankeras av två skulpturer från 1702, vilka ingått i en större uppsats. 

Predikstolen återfick ljudtak 1959. Bänkinredningen ommålades 2003 - Digitalfoto Svensk Klimatstyrning AB
Information
Kyrkorummet är enskeppigt och indelat i tre travéer av högst olika ålder men likartat utförda. Golven består av polerad kalksten i gångar och kor, fernissade furubräder i de slutna bänkkvarteren. Valv och väggar är slätputsade, tämligen jämna och strukna med kalkfärg som brutits med guldocker och obränd umbra. På långhusets norra sida, framför triumfbågen, finns predikstolen från 1654-55 vars ursprungliga färgsättning är rekonstruerad. I triumfbågen hänger ett stort träkrucifix från 1300-talet. Koret har ett tegelmurat altare och altarskrank i trä, båda tillverkade 1959 med tidstypisk utformning. Detsamma kan sägas om korfönstret med färgat, hugget glas, färdigställt av Jan Brazda. Altaret flankeras av två skulpturer från 1702, vilka ingått i en större uppsats. Predikstolen återfick ljudtak 1959. Bänkinredningen ommålades 2003 - Digitalfoto Svensk Klimatstyrning AB
--
2004
Svensk Klimatstyrning AB
Badelunda byggnad 1. interiör.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens