Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND ÖSTERGARN ÖSTERGARNSHOLM 1:1 - husnr 3, ÖSTERGARNS GAMLA FYR

Byggnad - foto

Östergarnsholm. Gamla fyren, med den provisoriska stenkolsfyren till höger.
Information
Östergarnsholm. Gamla fyren, med den provisoriska stenkolsfyren till höger.
NO
2003-06-13
Tor Sundberg
Östergarnsholm1
Länsstyrelsen Gotlands län
© Rights reserved