Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND ÖSTERGARN ÖSTERGARNSHOLM 1:1 - husnr 3, ÖSTERGARNS GAMLA FYR

Byggnad - foto

Östergarn, 1818 års fyr och 1849 års temporära fyr
Information
Östergarn, 1818 års fyr och 1849 års temporära fyr
--
2007
92.jpg
Esbjörn Hillberg, Svenska Fyrsällskapet
© Rights reserved