Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster NORRTÄLJE SIMPNÄS 1:23 - husnr 9001, NÄSKUBBENS FYRPLATS

Byggnad - foto

Näsklubbens fyr
Information
Näsklubbens fyr
--
2007
70.jpg
Esbjörn Hillberg, Svenska Fyrsällskapet
© Rights reserved