Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HUDIKSVALL FORSA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, FORSA KYRKA

 Byggnad - Värdering

Forsa kyrka (akt.), FORSA KYRKA (akt.)
6/12/03
Motivering
Kyrkan, kyrkogården, gravkapellet, prästgårdarna, kyrkstallarna, likvagnsboden, sockenmagasinet, föramlingshemmet och Gillestugan utgör en samlad kulturmiljö med rötter i medeltiden. Den vita klassicistiska kyrkan med sitt högresta torn, vida synligt i Forsabygden, har intakt exteriör med undantag för koppartaket och de igensatta fönstren på den östra sidan. Kyrkorummet präglas av den vita interiören och det flödiga ljusinsläppet tillsammans med de medeltida inventarierna och den fasta inredningens distinkta färgsättning. Långhuset ger ett homogent intryck där bänkinredningen utgör en viktig bas för rummets fina proportioner.

På kyrkogården finns många äldre gravvårdar av högreståndskaraktär och vita träkors som utgör en viktig del av kulturmiljön. Trädplanteringarna, med rötter i 1700-talet, och järnstaketet är karaktäristiska delar i kyrkogården. De gräsbevuxna ytorna kontrasterar fint mot grusgångarna. Asfaltsgångar från senare tid utgör däremot ett främmande inslag i kyrkogårdsmiljön. Gravkapellet, som är av hög arkitektonisk kvalité, är anpassat till sin miljö och underordnar sig kyrkan.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrka och kyrkomiljö:
• samtliga äldre byggnader som ingår i kyrkomiljön är viktiga för förståelsen av ett sockencentrum,
• kyrkogården karaktäriseras av påkostade gravvårdar, enkla träkors, järnstaket och trädplanteringar,
• gravkapellets tidstypiska och historicerande arkitektur,
• kyrkobyggnaden med sin välbevarade exteriör med uttrycksfulla arkitektoniska element,
• kyrkorummets ljusa väggar och trätunnvalv med dess fasta inredning och stora samling av äldre inventarier.