Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ORUST STALA 1:1 - husnr 1, STALA KYRKA

 Byggnad - Värdering

STALA KYRKA (akt.)
10/20/05
Motivering
STALA KYRKA uppfördes 1876-78 efter ritningar av S Andersson, Uddevalla, på en då nyanlagd utvidgning av kyrkogården. Kyrkan har haft två föregångare, en medeltida och en från 1646. Båda dessa låg på den södra delen av kyrkogården, vilken alltså har kontinuitet sedan medeltiden.

Kyrkan är ett exempel på de sena nyklassicistiska sockenkyrkor som i sin utformning också har influenser från medeltida byggnadsverk, i detta fall ovanligt starka.

Kyrkan är EXTERIÖRT förhållandevis oförändrad sedan byggnadstiden, med undantag för bytet av takmaterial till tegel samt detaljer i fasadputsens utförande (växling mellan slät- och spritputs).

INTERIÖRENS grunddrag med ett stort öppet och ljust kyrkorum är bevarade, liksom stora delar av inredning från byggnadstiden eller strax efteråt (predikstol, altarskrank, altarring, läktarbröstning, orgelhus, innertak, bänkskärmar och nummertavlor). Men interiören är också påverkad av senare arbeten, som vindfång innanför ytterdörrarna, ändrade bänkkvarter, och läktarunderbyggnader, samt att altaruppsatsen från tidigt 1600-tal och predikstolen från 1634, båda från den gamla kyrkan, nu finns i kyrkorummet.

Sakristians relativt moderna inredning är enhetlig och väl sammanhållen.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan:

- Exteriören är i huvudsak oförändrad sedan byggnadstiden.
- Kyrkans medeltida dopfunt.
- Den gamla altartavlan och predikstolen, båda från 1600-talet.
- De inredningsdetaljer som härrör från kyrkans byggnadstid.