Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BRÄCKE TOMASGÅRD 1:100 - husnr 1, HÄLLESJÖ KYRKA

 Byggnad - Värdering

HÄLLESJÖ KYRKA (akt.)
12/31/04
Motivering
Den åttkantiga rödputsade centralkyrkan med sina vita omfattningar är med sin form och färg ovanlig i Jämtlands län. Den stora kyrkogården med sin monumentala stenmur och minnesstenen över den medeltida kyrkan vittnar om bygdens höga ålder. Kyrkobyggnaden och bårhuset är placerade i fil med den äldre 1700-talsklockstapeln byggd av Pål Pehrsson i Stugun och sammanlänkas med den övriga kyrkogården av grusade gångar, vilket ger miljön en enhetlig prägel.

Kyrkans exteriör bevarar sin nyklassicistiska form och karaktär från byggnadstiden trots att den genomgått ombyggnader som delvis förändrat olika byggnadsdelar, såsom lanterninen och upptagandet av nya dörrar till sakristia och källare. Interiören präglas av två perioder av ombyggnader och restaureringar: omgestaltningen i byzantinsk-egyptiserande stil från 1920-talet och renoveringen på 1970-talet som hade ambitionen att förstärka interiörens nyklassicistiska karaktär. Den resulterade i ett ljusare kyrkorum genom den nya färgsättningen i vitt och ljust grönt på pelare, bänkinredning och läktarbarriär vilket bidrog till att rummets nyklassicistiska prägel åter ökade. Takets och lanterninens målningar dominerar dock rummet och är idag ett intressant exempel på den byzantiniserande trenden inom kyrkokonsten under 1920-talet.

Att särskilt tänka på i förvaltning och skötsel av kyrkan:

Kyrkogårdens symmetriska uppbyggnad som harmonierar med kyrka, klockstapel och bårhus.

Den väl bevarade klockstapeln av Pål Pehrsson

Kyrkans form och exteriör som frånsett mindre förändringar är bevarad sedan byggnadstiden

Originalinredning från kyrkans byggnadstid såsom läktaren med orgeln, predikstol, altarring och bänkar.

1920-talets takmålningar av Gabriel Strandberg och altaruppsats