Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÖRNSKÖLDSVIK ULVÖN 5:16 - husnr 1, ULVÖ KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Ulvö Kapell (akt.), ULVÖ KYRKA (akt.)
Interiörbeskrivning
Vapenhus med lackat trägolv, pärlspåntpanel på väggar och tak, grå respektive vit målning. Trappor i trä på ömse sidor, lackade plansteg, gråmålade sättsteg, runda handledare i björk. Mot norr en mindre elcentral under trappa, slät enkeldörr i trä, inmålad i väggkulören. Motsvarande förråd i söder.

Pardörr i trä in till kyrkorummet, tre fyllningar i vardera blad, djupblå täckmålning i vapenhus, blå lasyr in mot kyrkorum. Dörrtrycke i original, tärningsform med svart handtag.

I kyrkorummet lackat trägolv lika vapenhus, ca 125 mm breda bräder, liggande bröstningspanel upp till ca 1 m, smal list, däröver stående pärlspåntpanel upp till gesimslist och välvt tak (i yttervägg) annars plant, med pärlspåntpanel. Ljust grå målning på vägg, vit målning i tak. Fyra tvåluftsfönster på vardera långhusvägg, fyra spröjsade rutor med översta som falsk tvärpost. Utbytta under de sista åren av 1970-talet. Kopplade, utåtgående, vit målning. Grå målning på bågarnas utsida. Mellan dem på väggen fem avfasade pilastrar som bär gesimslisten och motsvarande gördelbåge i tak. Grå målning. På gördelbågen finns förgyllda dekorknoppar parvis.

Läktaren buren av två fristående pelare med avfasade hörnkanter, samt sex halvpelare mot väggar, grå målning. Vitmålat undertak med pärlspåntpanel. Rak, tät läktarbröstning, sex liggande fyllningar, vit målning med förgyllda lister. Lutande trägolv med fyra öppna bänkrader på ömse sidor om den på 1950-talet inmonterade orgeln utan egentlig fasad.

Öppna bänkar ut mot yttervägg, tretton rader med svängda sidostycken, stående på brunmålad golvregel, två liggande fyllningar, blå lasering. Bänkskärmar mot kor krönta med små brinnande urnor i trä. Infogade mitt på skärmen en fast oval nummertavla med svart botten och förgylld ram. I mittgången två mindre kristallkronor.

Korgolv ett steg högre, smalare lackade bräder. Bröstning i koret vitmålad. Femkantig öppen altarring med glest sittande balusterdockor, vit målning, blått sammetstyg på knäfall och armstöd. Öppen mot korvägg på båda sidor. Altarbord i trä med fyllningar, vit målning.

Ursprungligen hade kyrkan predikstolen över altaret, en enklare variant av den ännu kvarvarande i kyrkan på Hemsön. Denna anordning ersatt vid första restaureringen 1924 under ledning av arkitekten Albert Thurdin, Härnösand. Då tillkom en altaruppsats med förgyllt träkors på vit träfot och en predikstol på den nordöstra sidan. Väggen ovanför altaret försågs med dekormåleri med skenparspektiv i form av en pelarhall och i fonden ett draperi bakom den centralt stående altarkorset med arkitrav krönt av strålsol runt sig och ett par fönster med färgat glas togs upp i korväggen. I taket över altarringen en målad svävande ängelsfigur med trumpet och pergament.

Predikstolen med raksluten korg i trä sidomonterad mot norra korväggen, insvängd botten mot fyrkantpelare med fyllningar ned mot golv; änglahuvud under bokstöd; tät trappbröstning med fyllningar. Korgen också med fyllningar inramade av smala fyllningar och konsoler. Mittstyckets fyllning med förgyllt kors och svepeduk. Ramverk med vit målning, fyllningar blå lasyr.

I korets södra del en mindre dopfunt i trä, samt den gamla orgeln från 1880-talet. Litet format med en låda krönt av brinnande urnor och frontalt försedd med bladverksdekor, gråvit målning, förgylld dekor.

Den lilla enkla sakristian mot öster med enkeldörr, tre fyllningar, vit målning; golv lika kor, pärlspåntpanel på väggar och i tak, beige målning resp vit. Enluftsfönster mot öster, enkelbåge, tre spröjsade rutor, vit målning.