Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KRAMFORS INHOLM 4:1 - husnr 2, BJÄRTRÅ KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Bjärtrå kyrka (akt.), BJÄRTRÅ KYRKA (akt.)
2006-01
Interiörbeskrivning
Kyrkorummet, vars golv är av lutbehandlat trä, täcks av ett ljust blåmålat tunnvalv indelat i 9 sektioner genom ett vitmålat ramverk. De slätputsade väggarna har en vitmålad bröstning upp till fönsternas nederdel, profilerad avgränsningslist, och däröver ljust gulmålade väggytor med stora ytor av 1 cm fördjupning mellan fönsterna, som ger en viss dekorverkan.

Den ursprungliga raka korväggen pryddes med draperimålningar som nådde upp till tunnvalvets hjässa och runt dörrarna till den bakomvarande sakristian. Altaruppställningen med parställda kolonner och båge med strålsol pryddes med altartavlan "Jesu bön i Getsemane". Altaranordning, predikstol, orgelfasad och läktarbröstning utfördes 1846-48 av Olof Hofren tillsammans med Nils Gärdin från Jämtland. Predikstolen med rik skuren förgylld dekor har draperimålning på väggen mellan ljudtak och korg. Dörr till sakristia har beslag av kvardröjande 1700-talssnitt, samt förgyllt överstycke på konsoler (skulle kunna vara en av de två pardörrarna från 1907-års håltagning och därför flyttad). De vackra malmkronorna över gången skänktes 1907 resp 1919.

Bänkinredningen är sedan 1907 öppen. Den nuvarande orgelfasaden är från 1870.

Orgelläktaren, som sedan 1971 är underbyggd med brudkammare, väntrum och kapprum, samt ett par toaletter, uppbärs av kannelerade pelare och har en rikt dekorerad och förgylld barriär.