Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND ÖSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ÖSTERGARN KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Östergarn kyrka (akt.), ÖSTERGARNS KYRKA (akt.)
2007-01
Interiörbeskrivning
I kyrkorummet täcks koret av ett kupolartat kryssvalv av kalkstensflis av den speciella gotländska typen medan långhuset har ett gråmålat, tredelat brädtak.
Väggarna och korvalvet är samt väggarna i sakristian putsade och vitkalkade. Medeltida kalkmålningar saknas, på väggen bakom predikstolen finns en draperimålning från 1700-talet.

Innanför västportalen är ett vindfång med spegeldörrar till kyrkorummet anordnat.

Murverk
Spår av de vid 1500-talsbranden instörtade valven i långhuset syns på väggarna i denna byggnadsdel.

Golv, trappor
Långhuset och bänkkvarteren har trägolv. Golvet är i koret utgörs av kalkstensplattor, bl.a. ett par äldre gravstenar. Sakristians trägolv är liksom golvet på läktaren klätt med heltäckningsmattor.

Till långhusvinden leder en brant trätrappa från läktarens nordvästra del.

Fast inredning
Den fasta inredningen består av altare med altaruppsats, altarskrank och väggskåp (2 st) i koret, och predikstol, sluten bänkinredning i två kvarter samt orgelläktare i långhuset. Till orgelläktaren för två trätrappor. Från orgelläktaren leder en trästege till långhusvinden.

Väggfasta textil- och förrådsskåp i sakristian.