Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND BJÖRKE KYRKOGÅRDEN 2:1 - husnr 1, BJÖRKE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Björke kyrka (akt.), BJÖRKE KYRKA (akt.)
2009-01
Interiörbeskrivning
Väggar och valv i kyrkan är putsade och vitkalkade. Koret täcks av två kupolartade kryssvalv, långhuset av fyra d:o.
Av medeltida muralmålningar finns endast två konsekrationskors på korets södra vägg.

Bjälklag och golv
Golven är utförda av kalksten i kor och långhus. I sakristian, på orgelpodiet och under bänkarna finns brädgolv.

Trappor och stegar etc.
Till vinden kommer man via en trappa av trä från det f.d. pannrummet.

Fast inredning
Den fasta inredningen i övrigt består av högaltare av sten, altarskrank, altaruppsats predikstol, bänkinredning och vindfång av trä.