Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÄVLE HOLMSUND 10:1 - husnr 1, BOMHUS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Bomhus kyrka (akt.), BOMHUS KYRKA (akt.)
2008-08
Interiörbeskrivning
Kyrkorummet präglas till största delen av 1950-talets ombyggnation. Interiören är enkel och ljus med brädklädda väggar och tak målade i ljust grått och arkitektoniska detaljer som pelare och lister i en mörkare grå kulör. Mittskeppets tidigare öppna takkonstruktion är inklädd med ett tunnvalv sedan 50-talet och enstaka små fönster är sparade vilket ger djupa nischer i valvet. Den största delen av ljuset kommer in genom södra sidoskeppets fönsterrad. I norra sidoskeppets östra del är ett dopkapell inrett. Kyrkorummets öppna bänkinredning är indelade i ett kvarter på vardera sida om mittgången och går ända ut till sidoskeppens väggar. Bänkarnas rektangulära gavlar har marmoreringsmålade fält i brunröda kulörer. Liknande fält fast med kulörtstarkare och mer bearbetat måleri återkommer på predikstolen. Korets väggar är putsade och målade i en ljusblå färg. Mitt på östra väggen hänger den tvådelade altartavlan från 1956 av konstnär Tor Hörlin. Altarringen med sina svarvade balusterdockor är det enda som återstår från den ursprungliga inredningen. På orgelläktaren finns också en detalj i form av en förgylld träskulptur som härrör från den gamla orgeln. Orgelfasaden från 1959 har en stiliserad historiserande stil. Läktarbarriären är indelad i tre fält med enkla geometriska dekorationer.

Stora delar av byggnadens yta utgörs av biutrymmen. Innanför det västra vindfånget finns ett vapenhus som utgör förbindelse med läktaren, kyrkorummet och vidare längs byggnadens norra sida där kapprum, brudkammare, personalutrymme och sakristia ligger i fil.