Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÄVLE BRYNÄS 56:4 - husnr 1, STAFFANS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

staffans kyrka (akt.), STAFFANS KYRKA (akt.)
2008-08
Interiörbeskrivning
Kyrkorummets breda mittskepp har kryssvälvda valv medan de smala sidoskeppen har korta tunnvalv. Valven bärs upp av tio kraftiga pelare som markerar gränsen mellan skeppen. Koret utmärker sig med ett stjärnvalv. En korgång med rundbågade portaler går runt ytterväggarna och bildar tillsammans med ett ljusinsläpp bakom altartavlan en effektfull djupverkan i koret. Effekten förstärks genom att korgångens väggar är målade i en rosa nyans till skillnad mot kyrkorummets vita väggar. Dopkapellet på södra sidan utgör en avskild, men stilmässigt integrerad del av kyrkorummet och har sitt eget blickfång i form av ett stort runt fönster med glasmålningar. Det andra kapellet; Angeluskapellet, nås precis som södra vapenhuset via dubbeldörrar under orgelläktaren. Kapellet är runt till formen, en planform som återkommer i sakristian. Orgelläktaren har en väl tilltagen yta och sträcker sig ovanför entréhallen och avslutas med en svängd form förbi det bakersta av de sex långhusfönstren. Ett stort runt fönster ger ljus från västra väggen, mitt emellan det tudelade orgelhuset.

Kyrkans interiör med dess färgsättning, fasta och lösa inredning är i det närmaste intakt från invigningsåret 1932. Viss lös inredning har tillkommit men helhetskaraktären är mycket väl bevarad. Snickeriernas färgskala går i väl samspelta nyanser av grönt, grått och rött med dekorativa inslag av guld. Det rustika golvet av öländsk kalksten står i kontrast till de ljusa väggarna och valven. Pelarnas diskreta marmoreringsmålningar lättar upp de bastanta formerna. Bänkgavlarna har mer distinkt marmoreringsmålning och dess balusterformade reliefer återkommer på läktarbarriären. Reliefer med bibliska motiv finns på predikstolen som också har skulpturala element i klassicerande stil. Altaret och altaruppsatsen flankeras av två obelisker vars ursprungliga placering är på bänkskranken på vardera sida om mittgången.