Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SUNNE SUNNE KLOCKARGÅRD 18:1 - husnr 1, SUNNE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SUNNE KYRKA (akt.)
2004-09-29
Interiörbeskrivning
KYRKORUMMET är stort och öppet, med korsformad planlösning och läktare i väster, norr och söder. Koret i öster är stort, rymligt, förhöjt och med ett tresidigt avslut. Kyrkans väggar är putsade och genombryts av spetsbågiga fönster. I koret finns glasmålningar. Kyrkans golv är av fiskbensmönstrat lackat tegel, medan golvet i bänkkvarteren är av brunmålat trä. Taket är stjärnvälvt och vitputsat.
BÄNKARNA bildar fyra kvarter i långhuset och två i korsarmarna. Bänkarna är ej vägganslutna och har trappformade gavlar målade ljusgrå med ett marmorerat fält i brunt. Insidorna är målade i ljusgrått.
LÄKTARNA i norr, söder och väster har barriärer med konstnärliga utsmyckningar av Tor Hörlin med bilder ur Jesu liv och gestalter ur Sveriges kyrkohistoria. Den västra läktaren är svängd och rymmer orgel med nygotisk fasad från 1887. Den är målad i blågrå kulörer och har dekor i rött. Läktaren har bänkar på vardera sidan om orgeln. Läktaren bärs upp av fyra fyrkantshuggna träpelare med förgyllda kapitäl. Här finns underbyggnader med brudkammare, toalett och klädavhängning. Under läktaren, i kyrkorummet, finns ett kyrktorg med utställningsskåp, bokförsäljning, ljusträd och ett flyttbart altare.
KORET avskärmas med ett smitt gallerverk. Vid den norra sidan finns en trappa ned till en sakristia samt en under koret placerad krypta. Korets östvägg domineras av en stor ALTARUPPSATS med dubbelkolonner flankerande en altarmålning av konstnären Simon Sörman. Motivet visar en dramatisk målning av en uppstånden, barbröstad Kristus. På kolonnernas överdelar står två skulpterade änglar, av konstnären Arvid Knöppel. ALTARET är stort, rektangulärt och placerat dikt an uppsatsen. Altardelen är förhöjd från det övriga koret genom trappsteg. Framför altaret finns en avlång ALTARRING med vinklade hörnavslut. Den är tätbyggd, med fyllningar marmorerade i rosa mellan räfflade pilastrar. Ramverket är vitt, överliggare brunt och knäfallet klätt med rosa tyg. Vid dess avslut står två 1700-tals änglar, snidade i trä som ljusbärare.
Vid hörnet mellan norra och östra korsarmen finns kyrkans PREDIKSTOL. Den tillkom 1934 och är byggd runt en ursprunglig nygotisk predikstol, vilken kan ses genom en öppningsbar lucka. Predikstolens korg och trappa har målningar av konstnären Tor Hörlin, med gestalter ur Sveriges kyrkohistoria. Ovan korgen hänger en baldakin.
På korets södra vägg sitter ett stort KRUCIFIX av Walter Runeberg med Kristusfigur utförd i marmor. Nedanför finns en kororgel, från 1981. Kyrkans DOPFUNT är av täljsten och dateras till mitten av 1200-talet. Den är i två delar med kittelformad cuppa och mycket litet skaft.
I mittgången, vid koret, finns en gravhäll över Petrus Jonae, död 1623. Ovan dörren till sakristian finns ett dörröverstycke bevarat från den gamla kyrkan. Ett äldre begravningsvapen sitter på norra väggen i västra korsarmen. Ett medeltida altarskåp återfinns på Statens Historiska Museum.