Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KUNGSBACKA FJÄRÅS PRÄSTGÅRD 2:2 - husnr 1, FJÄRÅS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

FJÄRÅS KYRKA (akt.)
2001-12-12
Interiörbeskrivning
VAPENHUS
Öppna trapplöp efter norra och södra väggen, med breda figursågade spjälor, leder från vapenhus upp till en "balkong" framför läktaren. Från balkongen löper torntrappen. Trappan har stigsteg täckmålade i mörkgrå kulör och sättsteg i mörkbrun. Spjälor och handledare täckmålade i varmgrå kulör.
GOLV - Fogat kalkstensgolv av smala rektanglar i Ö-V riktning med bredare stenar som fris. Grov yta. Stengolvet i och utanför vindfånget har en mer släthyvlad yta och smalare rektanglar. Tre trappsteg leder från vindfånget upp till vapenhuset. Trappor av trä leder från vindfånget och upp till läktaren.
VÄGG - Slätputsade väggar avfärgade med kalkfärg i vit kulör. Oljefyllda radiatorer hänger på östra väggen.
PORTAR/INNERDÖRRAR - Entrédörren till vindfånget i väster utgörs av tvåfyllnadspardörrar av trä, täckmålade i ljust grå kulör med överljus, se fönster. Innanför ytterdörren bildas ett vindfång med ett glasat aluminiumparti i mörkgrå kulör, två dörrblad, två snedställda sidofönsterpartier samt överljus, till vapenhuset. Femfyllnadspardörrar av trä med segmentformat överljus, åtta rutor, leder in till mittgången, passagen mellan läktarunderbyggnader och långhus. Täckmålad i ljust, varmgrå kulör.
FÖNSTER - Rundbågeformat överljus till vindfånget. Enkelbåge, träspröjsad med sexuddig stjärna och gallerverk täckmålat i ljust grå kulör.
TAK - Fasspontad träpanel, täckmålad i matt färg i bruten vit kulör. Profilerad taklist i blå kulör.

SAKRISTIA I NORR - BOTTENVÅNINGEN
GOLV - Trägolv av breda spontade brädor. Klarlackade. Golvlist av trä med fasad överkant. Laserade i vit kulör. VÄGG - Väggar: Slätputs. Täckmålad i vit kulör mot S och V. Skivmaterial med glasfiberväv, täckmålad i matt vit kulör mot Ö och N. Oljefylld radiator hänger på västra väggen. Textilskåp med tvåfyllnadsdörrar med fasadpanel i fyllningarna, laserade i vit kulör. Står mot östra väggen. PORTAR/INNERDÖRRAR - 1 st trefyllnadsenkeldörr med fasad panel i fyllningarna, laserad i vit kulör, mot passage i öster. 1 st dito mot passage i norr. FÖNSTER - Högt sittande kopplade, tvåluftsfönster med blyinfattat färgat glas i inre bågen. Täckmålat i grå kulör. TAK - Spontat brädtak. Täckmålat i matt, bruten, vit kulör. Profilerad taklist med hålkäl, laserad i matt blå kulör.
SAKRISTIA I NORR - ÖVERVÅNINGEN
GOLV - Mörkbrun linoleummatta. Golvsockel av trä med liten profil. Täckmålad i mörkgrå kulör. VÄGGAR - Slätputsade väggar, grov struktur, täckmålade med mattfärg i bruten vit kulör. Vägg mot öster, skivmaterial samt textilförvaringsskåp. Skåp mot norra väggen 3 st. Oljefyllda radiatorer under fönstren. PORTAR/INNERDÖRRAR - Tre fyllnadsdörrar, laserade i vit kulör. FÖNSTER - Två stycken kopplade tvålufts lunettfönster med blyinfattat, färgat antikglas i innerbågen. Täckmålade i grå kulör, ett mot norr och ett mot väster. TAK - Skivmaterial, täckmålat i vit kulör.

PASSAGE
1 st i trapplöp av klarlackad fur, löper efter östra väggen. Sättsteg klädda med linoleum matta. GOLV - Lika Sakristia, dock med kalksten innanför ytterdörren i norr. VÄGGAR - Slätputs, täckmålat i bruten vit kulör mot S, Ö och N. Skivmaterial inklätt med stående fasad panel, laserad i vit kulör, mot V. Liten inbyggd nisch för kapphängare. PORTAR/INNERDÖRRAR - 2 st till sakristia, se sakristia. 1 st dito, smalare, till toalett i NV-hörnet. 1 st ytterdörr med slät, gråmålad insida. Koppartäckt utsida. FÖNSTER - 1 st mot öster, lika sakristia, ovanför ovan beskrivna fönster, i form av ett kopplar tvålufts lunettfönster med blyinfattat, färgat antikglas i inre bågen. TAK - Lika sakristia. ÖVRIGT - Hatthylla i nisch i västra väggen. Mässingstaklampor med plexiglasstrut, lika sakristia.

VAPENHUS/LILLKYRKA I SÖDER
GOLV - Kalkstensgolv, fyrkantigt format, förskjutna skarvar. Röd och grå kulör. Grov yta. VÄGGAR - Slätputs avfärgad med kalkfärg i bruten vit kulör. En stor rundbågeformad altartavla med uppståndelse motiv, i förgylld ram. Hänger på östra väggen. Fyra gravhällar hänger på norra (2 st), södra (1 st) och västra (1 st) väggen. Låga förvaringslådor av vitlaserad plywood, står mot norra väggen. Altare av slipad kalksten på stenfundament mot öster.
PORTAR/INNERDÖRRAR - Ytterdörren är en beklädnads pardörr med slät insida, täckmålad i grå kulör. Innanför denna ett vindfång i form av ett glasat aluminiumparti med två dörrar. Lackfärg i grå kulör. För dörr till långhus, se långhus.
FÖNSTER - Rundbågeformat, högt fönster. Lika långhus. mot väster.
TAK - Spontat trätak. Täckmålat i mörk gråblå kulör. Profilerad taklist med hålkäl, lika sakristia, täckmålad i blå kulör med röd profilering.Taklampa i svart smide med förgyllda akantusblad som bländskydd, hänger i taket.

LÅNGHUS

GOLV - Spontat trägolv i mitt-, sido- och korsgångar samt under läktare i Ö-V riktning. Klarlackat. Dito spontat trägolv i bänkkvarteren ligger ett steg högre än i gångarna samt i N-S riktning. Ingen golvlist.

VÄGG - Slätputsade väggar. Rundbågeformade nischer mot söder, varav den främsta i koret rymmer en kororgel och den andra kringgärdar en sydlig entré med pardörr. I rundbågen ovan kororgeln finns en förgylld lagerbladsdekoration och ovan entrédörren en rundlampett av mässing med krona.

PORTAR/INNERDÖRRAR - Trefyllnadspardörr med fönsterpartier på ömse sida, under läktaren, från vapenhus till mittgång. Enkel trefyllnadsdörr till läktartrappa i söder, under läktaren. Trefyllnadspardörr till entré i syd, med tunt fasat foder. Vitlaserat trä. 2 st trefyllnadsdörrar med fasad panel i fyllningarna, laserade i vit kulör, leder till vapenhusets balkong/trapplöp i höjd med läktaren.

FÖNSTER - Långhuset och koret har tillsammans 14 stora fönster med blyinfattat färgat glas, varar de fyra främsta med något "sotat" färgat glas och större motiv som Noaks ark, budtavlorna, skriften och en duva, samt mindre motiv som t.ex. olika typer av kors, vindruvsklasar, duvor, treenighetssymbolen, hjulet, "tro, hopp och kärlek " m.m. De övriga fönstren har färgat antikglas i blått, rosa, gult och ljust grönt. Fönstren utgörs av rundbågeformade, träspröjsade, fönster med inner- och ytterbåge. Båge och karm är på insidan täckmålade med en färg i, ljust, varmgrå kulör. Fönsternisch och bänk är fasad inåt. Västra fasaden har två mindre rundbågade fönster på läktaren, vilka för övrigt är av samma karaktär och utformning som ovan beskrivna. Avlånga fönsterrutor med klart glas sitter i rundade väggpartier till läktarunderbyggnader och läktartrappa, under läktaren.

TAK - Brädtak med förskjutna ändskarvar, i korrundeln indelat i 14 sektioner. Täckmålat med matt färg i vit kulör, bruten åt grågult. Taklisten utgörs av en profilerad tandsnittslist med förgyllning och täckmålning i blå och röd kulör.

LÄKTARUNDERBYGGNAD - NORR - Vägg av stående vitlaserad träpanel i väster, till läktarunderbyggnader. Den norra läktarunderbyggnaden utgörs av förrum, wc och samlingsrum för barn. FÖRRUM - GOLV - Linoleummatta med sockel av trä, täckmålad i vit kulör och med fasad överkant. VÄGGAR - Slätputs, kalkavfärgad i vit kulör mot väster. Gips med väv, täckmålad i matt vit kulör mot Ö, N och S. Gravhäll från 1742, står mot västra väggen. PORTAR/INNERDÖRRAR - 1 st trefyllnads enkeldörr med fasad panel i fyllningarna, laserad i vit kulör mot mittgång i söder. 1 st dito mot samlingsrum i norr. 1 st dito mot WC i öster. TAK - Handhyvlade brädor av fallande bredd. Monterad med synliga spikskallar. Täckmålad i gulvit kulör. Skugglist. WC - GOLV - Plastmatta med uppvik i mörkbrun kulör. VÄGGAR - Gips med glasfiberväv, täckmålad i bruten vit kulör. Åtta skift kakel från golv, bakom handfat. PORTAR/INNERDÖRRAR - Se Förrum. TAK - Se förrum. Spår efter en f d kolonn i tak. SAMLINGSRUM - GOLV - Linoleummatta. Ingen golvlist. VÄGGAR - Slätputs. Kalkavfärgad i vit kulör mot norr och väster. Gipsskivor med glasfiberväv mot söder och öster, täckmålad i bruten vit kulör. PORTAR/INNERDÖRRAR Se förrum. FÖNSTER - Se långhus. TAK - Handhyvlade brädor av fallande bredd. Monterade med synliga spikskallar. Täckmålade i gulvit kulör. Skugglist mot Ö och S.

LÄKTARUNDERBYGGNAD - SÖDER - Vägg av stående vitlaserad träpanel i väster, till läktarunderbyggnader. Den södra läktarunderbyggnaden utgörs av förrum, förråd och trapphall/kapprum. FÖRRUM - GOLV - Linoleummatta. Sockel av trä med fasad överkant, täckmålad i vit kulör. VÄGGAR - Slätputs och kalkfärg mot väster. Gipsskivor med glasfiberväv mot N, S och öster. En gravhäll står mot västra väggen. PORTAR/INNERDÖRRAR - 1 st trefyllnads enkeldörr med fasad panel i fyllningarna, laserad i vit kulör mot mittgång i norr. 1 st dito mot trapphall i söder. 1 st dito mot förråd i öster. TAK - Lika läktarunderbyggnader mot norr. FÖRRÅD - GOLV - Se förrum mot norr. VÄGGAR - Se förrum mot norr. PORTAR/INNERDÖRRAR - Se förrum. TAK - Se förrum mot norr. TRAPPHALL/KAPPRUM - Trappa av klarlackad furu i sydvästra hörnet. Trappsteg klädda med heltäckningsmatta. GOLV - Heltäckningsmatta i brun kulör. VÄGGAR - Slätputs avfärgad med kalkfärg i vit kulör mot väster och söder. Gipsväggar med glasfiberväv täckmålad i matt vit kulör mot N och Ö. Två stycken mindre gravhällar av sten hänger på västra väggen. PORTAR/INNERDÖRRAR - Se förrum mot söder. Dessutom en dito dörr till långhuset i öster. FÖNSTER - Se långhus. TAK - Se förrum mot norr. Dock öppet i trapplöpet.

KOR

GOLV - Golvet i koret ligger ett steg högre än långhustes golv, för övrigt är golvet lika långhusets gångar. Golvet framför altaret är ytterligare ett steg högre och klätt med en heltäckningsmatta.

VÄGG - Se långhus. Vitmålade radiatorer för vattenburen värme hänger på boaseringen i koret.

PORTAR/INNERDÖRRAR - Trefyllnads enkeldörr till sakristia i nord, med tunt fasat foder. Vitlaserat trä.

FÖNSTER - Se långhus. Korfönster med målat, bränt och blyat antikglas tillverkat av Yngve Lundström, Stockholm, 1937-38.

TAK - Se långhus.

FAST INREDNING

ALTARE - Altare av tegel med en tjock kalkstensskiva på toppen. På södra bänkbarrirären hänger en skiva som fungerar som DOPALTARE.

ALTARUPPSATS - Altaruppsatsen från 1600-talet med en Nattvardsmålning på trä från 1724 i Corpus. I det övre fältet sitter en oljemålning från 1938 föreställande Kristi Uppståndelse av Erik Jerken, Stockholm. En krucifixmålning på duk från 1770, hänger på baksidan av altaruppsatsen. En altaruppsats föreställande Josef, Maria och Jesusbarnet hänger på korväggen bakom altaruppsatsen. Altartavla från omkring 1630 med tre målningar från 1941 (Jesu födelse - gipsrelief av Carl Fagerberg), 1770 (Jesus på korset, av Bengt Andersson i Måå) och 1724 (Nattvarden med Jesus och de tolv lärjungarna, troligen av John Ross).

ALTARRING - Nyklassicistisk altarring täckmålad i bruten vit kulör med tätt stående balusterdockor. Mitt- och hörnstycken täta med förgyllda lagerkrans dekorationer. Knäfall klätt med tyg i rostfärgad kulör.

PREDIKSTOL - Predikstolen och baldakinen är polykroma och härrör från omkring 1650. De blev övermåla med vitt och guld omkring 1724 och restaurerades 1937-38, då ursprungsfärgerna togs fram. Predikstolen har mycket dramatiska, snidade, reliefer i fyllningarna med fyra scener ur Jesu lidandes historia. Den bärs av en rund, tunn, brun marmorerad, pelare. I baldakintaket hänger en förgylld duva och på väggen sitter ett snidat draperi målat i mörkröd kulör med förgyllda tofsar och frans. Trappan upp till baldakinen är av trä och trappbarriären, vilken är senare tillkommen än stolen, är tät med marmorerade spegelfyllningar i grönbrun kulör. Ramverket går i olika bruna toner och listverket är förgyllt/bronserat. Trappans fundament är rusticerat och täckmålad i vit kulör.

BÄNKINREDNING - Bänkinredning med spegeldörrar mot mittgången och öppningar mot sidogångarna. Insidan täckmålad i halvblank varmt, ljusgrå kulör. Mot koret har barriären ett gallerverk. Stommen och dörrarnas ramverk är laserat i mörkblå kulör. Ramfyllningen har en förgylld list. Spegeln är marmorerad i grått och blått på ljusbotten och har en svart kant. Överliggaren är profilerad och målad i blåsvart kulör i toppen därefter med blått och grått och slutligen förgyllt. Sockeln är täckmålad i brun kulör. Slät sitt och ryggyta. Sittytan inklädd med tyg i rostfärgad kulör. På norra och södra sidan, från koret bak till korsgången, finns fem bänkrader och därefter 14 rader till. De senare utan front men med tät barriär mot gång under läktare. Från korsgången, vid entrédörren från söder och fram till korgolvet, är bänkraderna något kortare på norra sidan. Ett mixerbord för ljud och ljus sitter monterad i bänkraden näst längst bak på södra sidan. Varmluftsfläktar inbyggda i bänkradernas främsta fronter. KORBÄNKAR - Fast bänkinredning med tät frontbarriär med spegelfyllning. Mörkblå laserat ramverk, förgyllda lister och spegelfyllningar täckmålade i bruten vit kulör. Framför bänkfronterna står runda, tunna kolonner med förgyllda, kannelerade ljushållare i toppen. Bakom altaret löper en boasering av lika utformning och färgsättning som bänkinredningens. LÄKTARBÄNKAR - Bänkinredning med 8 st bänkrader står på norra sidans gradänger. Byggda mot yttervägg, helt sidostycke, utan dörrar, släta ryggstycken och sittbänkar. Täckmålade i varmt, ljusgrå kulör.

ORGEL - Orgelfasad tillhörande en Molanderorgel med orgelverk med 25 stämmor bygd av Olof Hammarbergs orgelfabrik 1974. Orgelskåpet är täckmålat i bruten vit kulör. Fasadens ramverk är täckmålat i bruten vit kulör. Spegelfyllningarna är täckmålade i grå kulör med brunrosa lister. Förgyllda detaljer i form av akantusblad, ett änglahuvud en stjärna m.m. KORORGEL - Kororgel med fasad tillverkad 1982 vid Tostareds orgelfabrik, står i en rundbågeformad nisch mot söder.

LÄKTARE - Spolformade kolonner, sex hela och två halva, med doriska kapitäl, täckmålade i ljust grå kulör och med förgyllda detaljer, bär läktaren. I norra läktarunderbyggnaden: En spolformad hel- och tre halvkolonner, lika långhus, bär läktaren Täckmålade i gulvit kulör, dock ingen förgyllning. I södra läktarunderbyggnaden: 1 st hel- och tre halvkolonner lika långhus, dock utan förgyllning, bär läktaren. Läktargolv med heltäckningsmatta runt orgel och på södra sidans gradänger. Spontat trägolv i N-S riktning, klarlackat, på norra sidans gradänger. LÄKTARBARRIÄR - Läktarbarriär från omkring 1650 bl.a. med 23 målningar med personer ur gamla och nya testamentet från 1724, troligen gjorda av Johan Ross. Rikt snidat ramverk och en lambrekin i nederkant. Överliggaren är täckmålad i varmt, ljusgrå kulör. Mitt partiet buktar utåt. Under de nuvarande målningar finns det äldre målningar. Vid restaureringen 1937-38 togs delvis den ursprungligen danska texten fram, men då delar av den gamla läktarbarriären saknas, ger texten idag ett osammanhängande intryck.

SPECIFIKA INVENTARIER

ALTARTAVLA - Se altaruppsats.

DOPFUNT - Dopfunt av malm från år 1596, står i korets södra del. Baldakin av trä från 1939 (1739 nämns också) hänger i taket över dopfunten.

NUMMERTAVLA - Nummertavlor i klassicistisk stil hänger på korväggen på ömse sidor om altaret. En trekantsgavel med en förgylld stjärna bärs av halvkolonner med korintiska kapitäl. Tavla i svart, ramverk i ljusblått med brunbeige kolonner och förgyllda dekorationer.