Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM VITA BERGET 1 - husnr 1, SOFIA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SOFIA KYRKA (akt.)
2005-04-25
Interiörbeskrivning
Vapenhuset har ett kalkstensgolv, rutlagt i rött och grått. Väggarna är putsade och målade. Ett glasat väggparti bildar ett vindfång i väster. Taket är tunnvälvt. Norr och söder om vapenhuset ligger förberedelserum med pilastrar med skulpterade sandstenskapitäl. Ådringsmålade dubbeldörrar med profilerade fyllningar leder in till kyrkorummet.

Kyrkorummets mittparti är välvt med ett mycket högt ribbvalv krönt av en sluten lanternin belyst av spotlights. Trots korsarmarnas något lägre valv har kyrkorummet en väldig rymd. Alla korsarmarna utom den östra har läktare. Taken under läktarna har flacka ribbvalv vilande på låga granitpelare med skulpterade sandstenskapitäl. Väggarna och valven är putsade och målade i svagt rosa respektive gråvitt. Golvet är lagt med furubräder. Fönstren är rundbågiga med träbågar och blyinfattat, tonat glas. Över läktarna i norr och söder finns tre höga fönster, under läktarna tre låga. Fönsterbänkarna är av kalksten.

De öppna bänkarna, som är av brunbetsat trä med snidad blomdekor på gavlarna, står vända mot en fri golvyta i centralpartiet. Där står, något förskjutet mot öster, ett sekundärt altare av ek med vissa förgyllda detaljer. En altarring, också av ek är uppdelad i två sektioner, med överliggare och knäfall i röd sammet står väster om altaret liksom en ambo. I den sydvästra delen av den bänkfria golvytan står dopfunten av sandsten med huggen dekor i form av rosor och en inskription.

Nordost om altaret, mot ett väggfält mellan två korsarmar, står predikstolen av grön och grå marmor på en hög murad sockel. Trappräcket till predikstolen är också av marmor medan ljudtaket är av trä och delvis förgyllt. Nedanför predikstolen står en kororgel med fasad av ek, byggd av Åkerman och Lund Orgelbyggeri med fyra stämmor. De övriga tre väggfälten mellan korsarmarna har höga rundbågiga nischer med förgyllda armaturer uppbyggda i fyra nivåer. Liknande armaturer, men betydligt mindre, finns över läktarpelarnas kapitäl mot läktarbarriärerna. Under läktarna hänger mässingsarmaturer och över läktarna hänger förgyllda, liknande dem i nischerna.

Koret i den östra korsarmen ligger tre trappsteg högre än det övriga kyrkorummet. Trappan, som är lika bred som koret, och korgolvet är av ek. En freskomålning i klara färger sträcker sig i nästan hela östväggens höjd målad av Hilding Linnqvist (1891- 1984). Motivet är bl a hämtat ur profeten Mikas ord: "Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar". Högaltaret står i en spetsbågig nisch, två trappsteg upp från korgolvet. Altaret av grå marmor har en front med två kolonner i grön marmor. På väggen ovanför altaret sitter ett krucifix med snidad förgylld dekor på var sida. Altare och dekor är utformade av Wahlman.

Läktarna har barriärer av trä med ribbor marmorerade i blågrått och indelade i spetsbågiga fält. Vissa lister är förgyllda. Golven av furubräder är uppbyggda i gradänger med bänkar likt de övriga i kyrkan. På den västra läktaren står en orgel med grålaserad fasad av furu med förgyllda detaljer. Den byggdes 1951 av Magnussons Orgelbyggeri i Göteborg och har 46 stämmor. Ett stort runt fönster med glasmålningar av Olle Hjortzberg sitter över orgeln. Ursprungligen satt detta fönstret över altaret. De två trapphusen, som leder till läktarna, har kalkstenstrappor med dekorativa smidesräcken. Golven är rutlagda likt vindfångets golv och taken är täckta med kupolformade valv.

Sakristian, som ligger öster om koret, är i öster absidformad med fyra rundbågiga fönster. Golvet är av furu och taket är välvt. På var sida om ett brunbetsat träaltare med snidad dekor följer väggfasta bänkar av kalksten de svängda väggarna. Kring ett bord står skinnklädda karmstolar. Väggfasta skåp står längs den västra väggen. Mellan sakristian och kyrkorummet, i norr och söder ligger förrum med bl a skåp för textilförvaring.

Övriga inventarier
Bland kyrkans silver finns nattvardskärl och dopskål av förgyllt silver från 1906 utförda av Guldsmedsaktiebolaget, nattvardskärlen efter ritningar av ciselören Hugo Lundstedt. Två mässhakar tillverkade 1906 från Handarbetets Vänner är komponerade av Maria Adelborg resp. Maria Sjöström. De tre klockorna som hänger i tornet är gjutna av Johan A. Beckman & Co, den största 1904 och de andra 1906.
Uppgifterna är sammanställda av Stockholms stadsmuseum 2007.