Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG KUNGSLADUGÅRD 55:11 - husnr 1, KUNGSLADUGÅRDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

KUNGSLADUGÅRDS KYRKA (akt.)
1995-08-15
Historik
KYRKAN PLANERAS
I början av 1930-talet inleddes planeringen för en ny kyrka i Carl Johans församling. Ett första möte hölls 1933. Samma år bildades den syförening som skulle komma att bilda stommen i insamlingen av medel för kyrkobygget. I januari 1934 bildades en kapellförening, som så småningom ändrades till Kungsladugårds Kyrkostiftelse.
Under 1930- och 1940-talen fördes diskussioner om lämplig plats för kyrkobygget. Man planerade också att dela församlingen, något som aldrig genomfördes. I början av 1950-talet bestämdes slutligen byggnadsplatsen till tomten vid Oxhagsgatan.

KYRKAN UPPFÖRS 1960
Kyrkobygget finansierades till största delen med de medel som samlats in av syföreningen under nästan 30 års tid. Bygget fick även bidrag från Göteborgs Småkyrkostiftelse. Uppdraget att rita kyrkan gick till arkitekt Anders Berglund, Smålands Rydaholm, och byggnadsfirman Axel Engström AB anlitades som entreprenör. Det första spadtaget togs i januari 1960 och kyrkan invigdes av biskop Bo Giertz i december samma år. Ett stort antal gåvor tillföll kyrkan vid invigningen.

I en artikel i Göteborgs-Posten beskriver signaturen "Sam" den nya kyrkan på följande sätt:
"Kyrkan är byggd i tegel och den röda tegelfärgen skulle helt ha dominerat kyrkan om inte takets blå färg hade kontrasterat, liksom den djupblå mosaiken och den helvita väggdelen bakom altaret. Linoleumgolvets åskmolnsgrå färg fångas upp av det ljusare grå tyget i bänkarnas stoppning, en färg som går igen i korets flossamatta. Kyrkan är en symfoni av färger och glädje, en känsla som förstärkes av den rymd som det spetsiga taket ger och dagsljuset i korets takfönster som ger Kristusgestalten i väggens kors liv och lyster. Altaret står fritt i dubbel mening, fritt från väggen och fritt från det hinder mot församlingen en altarring utgör. I stället har man här knäfall på båda sidor om altaret.
Kyrkan har 135 sittplatser och dessutom längst baktill plats för en tillkommande orgel och för kören. I en angränsande sal med vikdörrar ryms ytterligare 100 personer. Under samma tak finns också ett arbets- och hobbyrum samt ett kök."

Mosaikarbetena var ursprungligen kyrkans enda utsmyckning och utfördes av konstnärinnan Gun Setterdahl, Stockholm. Arbetena omfattar ett kors på korväggen med en Kristusbild i mosaik samt mosaikinläggningar i altare, predikstol och dopfunt.

ORGEL 1966
Kyrkans orgel installerades år 1966. Den byggdes av A Magnussons orgelbyggeri och har 10 stämmor fördelade på två manualer och pedal.

ÄNDRINGAR 1970
År 1970 fick golvet i koret en ny beläggning av Kolmårdsskiffer. Den tidigare golvbeläggningen var elfenbensvit linoleum. I samband med detta byttes altarringen ut mot den nuvarande.
Fönstren av flerfärgat blyinfattat antikglas tillkom sannolikt vid denna tid.

TILLBYGGNAD 1973-74
Under 1973-74 skedde en tillbyggnad av kyrkan för att utöka lokalerna för församlingsarbetet. Den ritades och projekterades av arkitekt John Eliasson, entreprenör var Axel Engström AB. Tillbyggnaden, ca 35 kvm, fick en fasad av färgat tjockt fasadglas och en vikvägg mot den ursprungliga församlingssalen. Nya dagsljusinsläpp i den äldre församlingssalen ordnades genom tre takfönster i det norra takfallet och ett i det södra.

ÄNDRING 1988
Dörrarna till församlingsdelen ändrades 1988. Det ena dörrbladet gjordes bredare, för att öka tillgängligheten.

ÄNDRINGAR UNDER 1990-TALET
Det grå linoleumgolvet ersattes med nytt i beige. Bänkarna blev omklädda. De var tidigare klädda i ett grått tyg, men fick nu en klädsel av randigt tyg i blå nyanser.