Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÅSTORP HYLLINGE 3:91 - husnr 1, HYLLINGE SMÅKYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hyllinge småkyrka (akt.)
2016-04
Historik
I Hyllinge fanns tidigare ett bårkapell som användes som gudstjänstlokal. Planer på att bygga en ny egen kyrka började 1975. Ett första ritningsförslag togs fram 1978. Det förkastades av Riksantikvarieämbetet, som istället föreslog Wolgang Huebner som arkitekt. Ett nytt förslag presenterades 1980 som positivt godkändes. Kyrkan invigdes 1981.

Wolfgang Huebner var utbildad i Stockholm och arbetade bland annat hos Sven Markelius innan han 1957 startade eget kontor. En av hans mer kända byggnader är Storkällans kapell i Nacka. Han vann också arkitekttävlingen angående nytt församlingshem till Lewerentz berömda kyrka i Klippan. Förslaget förverkligades dock aldrig.
Kyrkan i Klippan är inspirerad av cistercienserklostrens utformning. Cisterciensorden vände sig mot vällevnaden i dåtidens kloster och ville återgå till ett mer enkelt och asketiskt liv. Orden kom till Sverige på 1100-talet då bland annat Herrevads kloster i Skåne grundades. De flesta kloster följde en gemensam plan med kyrkan och övriga byggnader grupperade runt en fyrkantig innergård.

Mellan 1945 och 2000 byggdes 700 nya kyrkor i Sverige, de flesta före 1975. Ambitionen var att bygga vardagskyrkor i de snabbt växande nya stadsdelarna. Kyrkorna kombinerades med församlingslokaler för framförallt barn- och ungdomsverksamhet. Modernismen slog igenom i kyrkobyggandet på 1960-talet när internationellt kända arkitekter som Sigurd Lewerentz och Peter Celsing ritade tegelkyrkor av det mörkbruna Helsingborgsteglet. Hyllinge kyrka är byggd i deras efterföljd och med inspiration från dem.

Kyrkan har dragits med tekniska problem sedan starten. Zinktaket har läckt i skarvarna på grund av felaktig läggning och taket byttes till papptak 2001. Krönplåtarna har förlängts. Problem med vatteninträngning i betongstenen har funnits och medel för att täta stenen har testats. Vatteninträngning finns vid vissa fönster och problemet utreds. De flesta fönster är utbytta, de är bytta vid olika tidpunkter. En del till aluminiumpartier, en del till träfönster och andra till aluminiumklädda träfönster. Ett förråd har byggts till i förrummet. Runt entréplatsen har ett nätstaket satts upp och de låga belysningspollarna är bytta till högre stolpbelysning.
I kyrkorummet har den ursprungliga predikstolen tagits bort och är ersatt av en ambo.
En mängd föremål har tillkommit i kyrkorummet.
En gipsvägg klädd med fusktegeltapet av plast är uppsatt i konfirmandrummet för att avdela ett förråd till kyrkorummet. Öppningen i väggen mellan två ungdomslokaler var tidigare cirkelrund vilket är ändrat. I vissa rum har taket klätts med akustikplattor istället för plywood.