Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SUNDSVALL SKÖNSMON 1:160 - husnr 1, SKÖNSMONS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Skönsmons kyrka (akt.), SKÖNSMONS KYRKA (akt.)
2006-06
Historik
Kyrkobyggnaden ritad av arklitekt Isak Gustaf Clason, Stockholm, 1888, som ett stilekletiskt paradexempel med både romanska och nygotiska motivinslag. Åtminstone torndelen har föregåtts av en kyrka nere i Västergötland, Hemse?, som ritades av Clason 1882, men utfördes av sedermera stadsarkitekten i Uppsala. Det är en långhuskyrka med adderade volymer, kort och brett långhus med avsmalnat femsidigt kor i väster på vars sidor mindre utskjutande rektangulära volymer mot norr och söder finns. Västtorn med tillagda trapphus i form av höga toureller. Modellen föregår ex.vis både Gustaf Hermassons Gustaf Adolfs kyrka inne i Sundsvall 1889 och Ferdinand Bobergs Alnö nya kyrka i början av 1890-talet, vilka båda har likartad utformning. Clason fungerade f ö som lärare för båda och var en centralgestalt i 1880- och 1890-talens byggande i Sverige.

Se även exteriör samt interiör beskrivning för mer historik.