Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÅRE HAMRE 1:8 - husnr 1, DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA)

 Byggnad - Beskrivning

DUVEDS KYRKA (ÅRE NYA KYRKA) (akt.)
Historik
Duveds kyrka uppfördes 1891 – 94 av byggmästare Lars Reinhold Bergström, Östersund. Ritningarna kom från Överintendentsämbetet och var signerade Gustaf Pettersson. Så när som på färgsättning och detaljer stämmer exteriören idag överens med arkitektens ritningar. Kyrkan restaurerades under åren 1926 – 27 efter ett program upprättat av arkitekt Anders Roland. Då ändrades färgsättningen både in- och utvändigt. Från början hade kyrkan en ljusröd exteriör men målades 1926 – 27 vit, en färg den har än idag. Vattenkastare i form av drakhuvuden togs bort och åtminstone en förvaras idag i tornrummet. Kyrkorummet var ursprungligen mörkt med brunfernissade väggar och bruna listverk. Vid restaureringen målades det i olika gråa nyanser medan korväggarna som klätts med fanér marmorerades i brunt. Bänkarna moderniserades och målades om med dekor på bänkfronter och gavlar. Pelare, predikstol, dopfunt och orgel marmorerades i grått med inblandning av andra färger. En ny altaruppsats, en målad triptyk med Kristus och två knäböjande änglar, utförd av Gabriel Strandberg ersatte den gamla. Samme Strandberg hade även stått för interiör måleri. Svängdörrar installerades i vapenhuset vilket också fanérkläddes och färgsattes i mörkt lila. Under 1952 installerades elbelysning och elvärme och troligtvis togs befintlig värmekälla bort vid samma tillfälle.

Redan i en tidningsartikel från 1929 ansågs kyrkan vara något mörk. Åsikten tycks ha levt kvar fram till restaureringen 1994 då bl.a. en ny färgsättning tillkom invändigt. Skivtäckningar i vapenhus och kor revs och väggar och tak målades ljusare i gråvitt. Det igensatta södra korfönstret liksom det halvt igensatta östra togs upp samtidigt som vissa saknade fönsterfoder rekonstruerades efter befintliga. Kyrkorummets bänkinredning fick en engelskt röd ton medan dekorationsmålningen på gavlar och fronter behölls och bättrades. Övrig dekorationsmålning behölls och bättrades och den gamla altaruppsatsen sattes tillbaka.