Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND FÅRÖ GOTSKA SANDÖN 1:1 - husnr 8, GOTSKA SANDÖNS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Gotska sandöns kapell (akt.), GOTSKA SANDÖNS KAPELL (akt.)
2011-01
Historik
Gotska Sandöns kapell invigdes 1950, det uppfördes efter ritningar av arkitekten R. O. Swenson. Länsarkitekt Olle Karth fick uppdraget att revidera ritningarna. Kapellets uppförande bekostades av fru Karin Ekenberg från Stockholm efter att i en insändare av sjökapten Hans Hansson, Göteborg, i Svenska Dagbladet 1948 ha läst att ön saknade gudstjänstlokal.

Domänverket tillhandahöll timmer utan kostnad och Slite rederi transporterade gratis ett mindre sågverk och en traktor från Gotland till Gotska Sandön. Karths medver-kan innebar en förenkling av kapellet samt att den planerade klockstapeln slopades. Den fasta inredning bekostades genom ett anslag ur Kronprinsessan Margarethas minnesfond, medan övrig utsmyckning tillkom genom donationer. Klockstapeln byggdes i hemlighet av entreprenörerna och skänktes vid invigningen.

Kapellet föregicks av ett kapell ”i norsk stil” som uppfördes 1893 genom lotsstyrelsens försorg. Byggnaden inrymde kyrkrum, skolsal med kojer för skeppsbrutna. 1934 brann kapellet ned till grunden, troligen berodde branden på bristfälliga rökgångar i skorstenen.

De senaste restaureringarna
Spåntaket ansågs vara i dåligt skick 1960, troligen var det då det ersattes av det nuvarande faltaket.
Klockstapeln dömdes ut i slutet av 1990-talet och ersattes av en takryttare på kapellets västra del ritad av arkitekt Birger Andersson.