Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND BOGE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, BOGE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Boge kyrka (akt.), BOGE KYRKA (akt.)
2009-01
Historik
Kyrkans byggnadshistoria
Boge kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. I början av 1200-talet avslutades bygget av en numera till största delen försvunnen romansk kyrka genom att ett torn uppfördes. Kvar av den kyrkan är endast nedre delarna av tornet och långhusets nordportal. Ett nytt kor med tillhörande sakristia kom till vid mitten av 1200-talet, och det nuvarande långhuset uppfördes under senare delen av samma århundrade. En rikt skulpterad portal sattes in i långhusets södra vägg omkring år 1350.
1858 drabbades kyrkan av en svår katastrof genom att de övre delarna av det medeltida tornet, som året innan skadats av en storm, föll ned över långhuset och raserade yttertak och valv. Långhuset reparerades därefter nödtorftigt, bl.a. insattes ett tunnvalv av trä som ersättning för de gamla kryssvalven. Tornet revs därefter i sin helhet och återuppbyggdes, ett företag som blev klart först 1892. Vid en restaurering 1925 återställdes även kryssvalven i långhuset.

De senaste restaureringarna
Den senaste invändiga re¬staureringen utfördes 1958, då man bl.a. tog fram muralmålningar från 1200-talet i koret och från 1400-talet i långhuset.
Den senaste utvändiga re¬staureringen genomfördes 1993, då samtliga fasader putslagades och naturstensytorna rengjordes, taken lades om och tornhuven renoverades – dess nedre del byggdes om, ny klockbock, och klockdäcket renoverades. Fönster och dörrar sågs över. Långhusets gavel av trä ersattes med en gavel av murat tegel.