Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LIDKÖPING TUN 24:1 - husnr 2, SKOLMAGASINET

 Byggnad - Beskrivning

SKOLMAGASINET (akt.)
2003-04-14
Historik
Skolmagasinet uppfördes av Silvius 1771-1772. Där magasinerades säd för utlåning, avkastningen från låneverksamheten användes för bespisning av fattiga skolbarn fram till 1859.

KÄLLA: Hilding Lillieroth "Silvii skola" Tunbygdens hembygds- och fornminnesförening, Västergötlands tryckeri, Skara 1980.

Historiken kompletterad vid inventeringen 2003:
SKOLMAGASIN - Skolmagasinet tillhörande Silvii skola (se miljöbeskrivning) uppfördes 1771.

Äldst av de till stiftelsen hörande byggnaderna är det kvadratiska skolmagasinet, byggt 1771.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3