Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LIDKÖPING SUNNERSBERGS BACKA 3:1 - husnr 1, SUNNERSBERGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SUNNERSBERGS KYRKA (akt.)
1997-09-04
Historik
SUNNERSBERGS KYRKA - byggdes 1200-1250. En bevarad, dubbel liljesten förvaras nu i kyrkans vapenhus. Kyrkan förlängdes under senmedeltid och fick ett torn på 1400-talet. En brand drabbade kyrkan 1583. Enligt Peringskiölds Monumenta från 1671 består kyrkan då av rektangulärt långhus med lägre och smalare, rakslutet kor, vapenhus i söder, sakristia i norr samt ett gravkor för Måns Silferhielm, byggt 1645. På korets sydsida finns ett tregruppsfönster. Troligen var kyrkan välvd.
På 1670-talet skänkte de la Gardie nuvarande predikstol till kyrkan. 1697 byggdes en läktare. År 1709 förlängdes den i öster och fick ett nytt, tresidigt kor och sannolikt revs valven. Det nya trätaket pryddes 1713 med dekormålning av Petter Wernberg. På kyrkogården fanns ännu 1725 en klockstapel. 1735 renoverades altaruppsats och predikstol av Lars Hasselbom, Lidköping. 1744 byggdes en ny läktare. En bod, i kyrkans arkiv kallad tyghuset, byggdes 1746. Altartavlan, tillskriven Anton van Dyck, 1620-tal, skänktes 1779 av Clas Julius Ekeblad. 1774 utfördes de läktarmålningar, som nu finns på korväggen. 1786 fick kyrkan sin första orgel, byggd av Johan Everhardt s:r, Skara.
1857 skänktes av Gustav Piper en orgel, byggd av Fogelberg, Lidköping. L Haweman ritade fasaden. 1868 - 1869 skedde en större tillbyggnad med korsarmar, ny sakristia, tak, läktare, bänkar, dopfunt och huvuddelen av övrig inredning. Fönster förstorades. Av det gamla vapenhuset, som nu revs, återstår östra väggen som nu ingår i södra korsarmens västmur. Nytt vapenhus inreddes i tornunderdelen. Silfverhielms gravkor revs. Byggmästare var A Pettersson, Uppsala. Orgeln utökades till åtta stämmor 1899 av CA Härngren, Lidköping.
1913 - 1914 lades nytt ekspån på taket, en skorsten ommurades och in - och utvändig ommålning i vitt och guld skedde. 1928 uppsattes ett solur. 1935 inlämnades förslag till elektrisk uppvärmning av Elektriska AB Skandia, Göteborg.
1955 restaurerades kyrkan enligt ritningar av Axel Forssén. Ny sakristia uppfördes. Yttertaket omlades. Korgolvet höjdes. Olle Hellström konserverade predikstol, altartavla och epitafium. Värme, och elektrisk klockringning, lucköppning samt kraft ominstallerades enligt Sigurd Lidéns program. Väggar, tak, fönster, dörrar, orgelfasad, läktare, altarring och altare målade. Två nya nummertavlor tillkom liksom ny bänkinredning. Fönster målades utvändigt. 1971 utvidgades kyrkogården söder om vägen och parkeringsplats anlades här. 1976 bekämpades strimmig trägnagare av Anticimex. En invändig renovering genomfördes 1994. För måleriarbetena svarade Mellby måleri, murningsarbetena av Zälles Byggservice. Syftet med renovering var bland annat att återgå till den ljusa färgsättningen som föregick 1950-talets renovering. Orgelverket renoverades. Innertaket, läktarbröst, bänkar, altarring, orgelhus och väggar målades. Ny elektrisk uppvärmning med värmefolier under bänkarna samt väggpaneler installerades. Program för installationerna var upprättat av Grydbecks ingenjörsbyrå. Altarringen kläddes med nytt tyg. Ett gjutjärnsstaket på kyrkogården målades. Altaruppsats, predikstol och ett epitafium konserverades. Altarringen gjordes delbar. Textilskåp för sakristian tillverkades av Per-Åke Leckström, Spiken. Nya förråd inreddes under läktartrappor i norr och söder. Då tre bänkar på varje sida avlägsnades i väster upptäcktes en gammal, inmurad sydportal.