Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LIDKÖPING KEDUM 6:1 - husnr 1, NORRA KEDUMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

NORRA KEDUMS KYRKA (akt.)
1995-10-19
Historik
Historiken kompletterad vid inventeringen 2003:
NORRA KEDUMS KYRKA - Kyrkan uppfördes under tidig medeltid. Senare på medeltiden byggdes i söder ett vapenhus i trä. Från medeltiden är en dopfunt bevarad samt murar i långhusets västra del, möjligen också altaret. Kyrkan ombyggdes och förlängdes mot öster 1687. Ombyggnaden, som pågick under många år, bekostades till stor del av Jöran Rutensköld på Gröneberg. Vapenhuset av trä ersattes 1710 av ett som är murat. Altaruppsatsen är från 1697 och predikstolen av Olof Tholn, Lidköping, från 1709. 1744 försågs kyrkan med takmålningar. Draperimålningarna tillkom troligen samtidigt.
1923 diskuterades rivning av kyrkan. 1930 - 1931 tillbyggdes torn och sakristia. Ett vapenhus och en bod revs. Fasaden restaurerades, en igenmurad port i söder lämnades synlig. Kyrkorummet höjdes. Kyrkan fick nya portar av ek, ny bänkinredning samt ny läktare med användande av det gamla läktarbröstet. Takmålningarna konserverades. Altaruppsats befriades från övermålning. En ny draperimålning uppmålades på sydväggen. Ny altarring byggdes. Värmeledning med varmluft installerades. En orgel från Nordfors och co, Lidköping, inköptes. Arkitekt vid arbetena var Axel Forssén och byggmästare Arvid Johansson, Mellby. Målnings - och konserveringsarbeten leddes av konservator KJR Johansson, Skövde. Troligen revs samtidigt en klockstapel och uppfördes en ny ekonomibyggnad.
1950 godkändes ett förslag för elektrisk värme, belysning och kraft, upprättat av S. Lidén, Skara.
1975 omputsades södra långhusfasaden samt östra gaveln. 1979 invigdes en trärelief med Maria av Harry W Svensson, Fägre. 1982 utfördes putsarbeten på långhusets nordfasad samt på tornet.
1985 avslutades en större restaurering. Väggarna brödrengjordes och målades i vitt istället för blygrått. Takmålningarna konserverades och predikstol och altartavla fick nytt bladguld. Konserveringsarbetena utfördes av Sten-Owe Wase vid Firma Antikmålning, Grythyttan.
Ett orgelverk från Smedmans orgelbyggeri invigdes 1991. Samtidigt byggdes i sydvästra delen av långhuset en ny trappa direkt till läktaren samt framför trappan en vägg mot kyrkorummet. En bågöppning av tegel mellan läktare och tornrum igenmurades. Tornrummet väster om läktaren målades.