Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BOXHOLM BOXHOLMS KYRKA 1:1 - husnr 1, TIMMERÖ KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Timmerö kapell (akt.)
2010-01
Historik
Gravkapellet invigdes 1954 och är troligen uppfört efter ritningar från Johannes Dahl
Arkitektfirma. År 1992 gjordes en tillbyggnad av entrédelen. Själva kapellet utgörs av
ett långhus med indraget kor. Den utbyggda entrédelen ligger i nordöst. Fasaderna är
slätputsade och avfärgade i brutet vitt och sadeltaket över kapelldelen är täckt med
skifferplattor. Fönstren till långhus och kor har kopplade rundbågiga bågar och
spröjsverk i trä. Dörrar till entré och källarnedfarten i sydväst är pardörrar i ek.
Interiören domineras av kalkstensgolvet och tredingstaket med en mörk och omålad
träpanel samt det ljusa upphöjda koret. Sedan 2001 kallas kapellet för Timmerö kapell.