Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UPPSALA RASBOKIL 2:1 - husnr 1, RASBOKILS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Rasbokils kyrka (akt.), RASBOKILS KYRKA (akt.)
2007-08-02
Historik
Rasbokils kyrka är till format och planlösning en för Uppland typisk senmedeltida mindre sockenkyrka. Hela byggnaden uppfördes omkring år 1500. Den är en tornlös salkyrka med putsad fasad. Murarna är av gråsten, medan gavelröstena är av tegel med tidstypiska blinderingar. Fasaden är gul med dekor i vitt. Det höga sadeltaket är spåntäckt. De flesta fönstren förstorades under 1700-talet, dock finns bara ett mot norr. Flera av den tidens bågar med smidda beslag är bevarade, liksom vapenhusets dörr i gustaviansk stil med skuren dekor.
Kyrkan är bland landets medeltidskyrkor en av det fåtal, som inte genomgått någon till- eller ombyggnad. Den är enskeppig bestående av ett långhus med två höga stjärnringsvalv, och ett lika brett korparti med ribbvalv. Samma typ av valv finns i vapenhuset, och samtliga valv är ursprungliga.