Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VAXHOLM KYRKAN 2 - husnr 1, VAXHOLMS KYRKA (GUSTAV ADOLFSKYRKAN)

 Byggnad - Beskrivning

VAXHOLMS KYRKA (GUSTAV ADOLFSKYRKAN) (akt.)
2004-11-01
Historik
Vaxholms kyrka är uppförd efter ritningar av Olof Tempelman (1745–1816) och Carl Fredrik Adelcrantz (1716–1796). Grunden lades på 1760-talet, men kyrkan stod klar först 1803. Redan 1896 genomfördes en restaurering som förändrade kyrkobyggnaden, framförallt interiört.

Carl Fredrik Adelcrantz får som överintendent ett starkt grepp över allt offentligt byggande och särskilt kyrkobyggandet. Han har genomfört ett stort antal kyrkoprojekt, främst Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, men med dominans för ombyggnader och tornhuvar. Av profana byggnader framstår China slott som en pärla inom svensk rokoko. Olof Tempelman blev professor i arkitektur vid Konstakademien. Han utnyttjades av Gustav III att omsätta nyantikens ideal i svenskt byggande, bl a i Kungl Myntets portik i Stockholm, senare även i ett stort antal kyrkor, bl a brukskyrkan i Forsmark.

Vaxholms kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Sannolikt fanns en kyrka i Vaxholm redan under 1500-talet. Det var en mindre träbyggnad som låg nere vid fästningssundet, ungefär där tullhuset ligger idag. 1644 ersattes den äldsta kyrkan av en ny träkyrka, Petrikyrkan, som låg strax väster om den nuvarande. Träkyrkan blev med åren i så pass dåligt skick att den inte ansågs värd att reparera, utan ersattes då med den nuvarande kyrkan.
Det finns olika teorier hur namnet Vaxholm kom till. En förklaring är att det kommer från öns namn, Vaxön. Förleden tolkas som ett genitiv till ett försvunnet ord, vak, som ska ha betytt vakande eller vårdkase.