Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster OVANÅKER MATTSMYRAN 4:9 - husnr 1, MATTSMYRA KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

Mattsmyra kapell (akt.), MATTSMYRA KAPELL (akt.)
2006-07
Historik
Då gudstjänstlokalen i skolhuset med tiden ansågs otillräcklig, började byborna diskutera frågan om att uppföra en ny separat kyrkobyggnad. Beslut fattades 1887 och arbetet utfördes så snabbt att kapellet kunde invigas redan året därpå. Ritningarna var upprättade av folkskoleinspektör Richard Norén, men Ferdinand Wahlström, dåvarande kyrkoherde i Voxna, tillhörde också de drivande bakom projektet. Byggnaden uppfördes i den för tiden populära götiska stilen, dvs nygotik, till såväl interiör som exteriör och den utmärkte sig för att vara mycket enhetlig i sin utformning. Det nya kapellet fick emellertid en kort historia då det brann ned till grunden på juldagen 1890. Församlingen beslöt dock relativt omgående att kapellet skulle byggas upp igen som en kopia av det gamla och detta nya kapell, som stod färdigt 1891, kan beskådas än idag.