Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster DANDERYD LORRIDE 7 - husnr 1, VILLA LORRIDE

 Byggnad - Beskrivning

VILLA LORRIDE (akt.)
Historik
Villan är ett utmärkt exempel på sekelskiftets formspråk och en viktig länk i Djursholms äldre arkitekturhistoria. Den är till sitt yttre inspirerad av den amerikanska panelarkitekturen "stick style", som företräddes av villans arkitekt, Erik Lundroth. Initiativtagaren till Djursholms villastad, Henrik Palme, hade under en studieresa till USA 1888 blivit intresserad av denna fasadbehandling.
Villan byggdes 1897 för notarien M Tisell. Den är uppförd i två våningar; i bottenvåningen är fasaderna klädda med liggande fasspåntpanel; i övervåningen med fjällpanel. Färgsättningen med bottenvåning i vitt och övervåning i rött är ursprunglig och framtogs vid en 1984 genomförd restaurering, då även hörntornen rekonstruerades med ny kupol enligt originalritningarna. Interiörens planlösning och fasta inredning är väl bevarad.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2