Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TJÖRN PATER NOSTERSKÄREN 1:1 - husnr 9001, FYREN PATER NOSTER

 Byggnad - Beskrivning

2000-01
Historik
Förslaget att bygga en fyr på Hamneskär godkändes av Kungl. Maj:t och ritningar och kostnadsförslag togs fram. Åren 1867-1868 uppfördes ett öppet pelartorn av järn, ca 32 meter högt, med en första ordningens linsapparat och tillhörande lanternin. Fyrtornet tillverkades vid Trollhättans mekaniska verkstad. Samtidigt med fyren på Pater Noster tändes en ledfyr på östra sidan av norra inloppet till Marstrand. I samband med detta släcktes fyren på Marstrands fästning.

Pater Noster var i bruk fram till 1977 då den släcktes och ersattes av kassunfyren Hätteberget, ca fyra nautiska mil väster om Marstrand. I juli 2002 lyftes Pater Noster från sitt fundament och flyttades till f.d. Götaverkens lokaler i Arendal i västra Göteborg. Efter omfattande restaureringsarbeten kunde fyren lyftas tillbaka till sin ursprungliga plats på Hamneskär den 4 juli 2007. Fyrljuset tändes igen den 26 september 2007.