Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARIESTAD BROMMÖ 3:21 - husnr 3, BORHALLSUDDE FYR

 Byggnad - Beskrivning

Borhallsudde fyr (akt.)
2000-01
Historik
På norra delen av Brommö ligger en av Vänerns mest genuina och värdefulla äldre fyrmiljöer. Fyrplatsen med de välbevarade byggnaderna från 1800-talets senare del ligger mycket öppet på den steniga uddspetsen. In mot land avgränsas fyrvaktarbostället av en vällagd stenmur mot skogen bakom. Borhallsudde ger ett komplett intryck av en äldre fyrplats; både sedd från land och från sjön. År 1866 tillkom fyrplatsen för att vägleda inseglingen i Brommösundet norrifrån. Förändringar genomfördes 1898 och 1910. År 1939 indrogs bemanningen när gasdrift med AGA-lins installerades. Nuvarande fyrkaraktär tillkom samtidigt. År 1995 byttes gasen ut mot solpanel/batteridrift. Årslönen för fyrvaktaren på Borhallsudde år 1890 var 180 kronor och fyra famnar ved. Vid den tiden var Johan P. Sedig från Brommö fyrvaktare. Han var verksam på Borhallsudde under 1800-talets senare del och in på början av 1900-talets. Efter honom kom Adolf Sedig omkring 1912 och tjänstgjorde som fyrvaktare fram till att den ständiga bemanningen upphörde. Fyrbostadshuset med tornet på taket byggdes 1866 och blev senare förlängt med en tillbyggnad vid ena gavelsidan, på samma sätt som fyrbostadshusen på Gunnarsholmen och Lakholmen i Värmland. Troligen skedde detta 1898 eller 1910. På vinden fi nns även årtalen 1892 och 1904 noterade vid den timrade f.d. ytterväggen. Både invändigt och utvändigt är såväl bostadshuset som fyrtornet mycket väl bibehållet från 1900-talets början, även vad gäller detaljer. Endast bostadshusets kök har blivit något moderniserat vid mitten av 1900-talet. Huset har nyligen blivit upprustat utvändigt. Fasadens profi lerade locklistpanel är rödmålad, frånsett den vita sjöfasaden. Ingången har en genuin gammal pardörr med stående bräder. På det skiffertäckta taket sitter en hallaskorsten, d.v.s. en skorsten av kalkstenshällar. I det lilla fyrtornet står fortfarande den gamla glaslinsen – numera dock med el-lampan i – på en traditionell hållare av trä. Från 1860-talet är sannolikt även den förnämligaskiffertäckta uthuslängan i sten och trä med överbyggd källare. Från tiden runt 1900 är den rödmålade tidstypiska oljeboden. Seglationsstyrelsen äger Borhallsudde fyrplats. Fyrvaktarbostället är numera uthyrt som privatbostad. Uppgången till fyrtornet från fyrbostadshusets vind, Borhallsudde fyr.

KÄLLA: Vänerns fyrar - en lysande historia. Erik Holmström, 2000.