Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARIESTAD BROMMÖ 3:19 - husnr 9001, BROMÖSUNDS ÖVRE FYR

 Byggnad - Beskrivning

Bromösunds övre fyr (akt.)
2000-01
Historik
Bromösunds Nedre och Övre fyrar står på ostkusten av Brommö. Ledfyrarna, ensfyrarna, vid farleden genom sundet tillkom 1865 och kallades då Bromösunds Norra och södra fyrar. Från början hade fyrarna fast rött sken. År 1939 byggdes nya fyrar och AGA-ljus installerades. Fyrarna blev elektrifierade 1993.De första fyrarna var små rödmålade fyrhus av trä med en lykta på väggen mot sjön. Fyrhusen omfattade endast ett rum med spis. Troligen har de inte varit avsedda att användas som stadigvarande bostadshus, utan har främst varit s.k. fyruppassningshus för tillfälliga övernattningar. Något fyrvaktarboställe i egentlig mening har sannolikt inte funnits. De små fyrhusen revs 1939. På 1890-talet var P. A. Adamsson från Brommö fyrvaktare på Nedre fyren. Övre fyren sköttes under motsvarande tid av J. P. Adamsson. Vid 1900-talets början var P. Adamsson fyrvaktare för båda fyrarna. Enligt en notering från 1937 var då Anna Forssell på Brommö fyrvaktare. Nedre fyren står vid vattenbrynet nära Brommö gård. Det vitmålade sexkantiga fyrtornet från 1939 blev renoverat 1993. Som helhet är tornet ett fint exempel på 1930-talets trätorn som byggdes med 1800-talets trätornsfyrar som förebild. I den enkla interiören står den gamla glaslinsen på plats, numera med el-lampan i. I en skogsglänta med vidsträckt utsikt över sundet, ca 1000 m söder om Nedre fyren, ligger det gamla Övre fyrhusets gråstensgrund ovanför klipporna. Den f.d. fyrplatsen inramas av en vällagd stenmur, kantad av höga lövträd. Övre fyrens nuvarande mycket enkla fyranläggning från 1939 står strax intill.

KÄLLA: Vänerns fyrar - en lysande historia. Erik Holmström, 2000.