Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MARIESTAD NOLHAGEN 2:26 - husnr 2, NOLHAGENS NEDRE FYR

 Byggnad - Beskrivning

Nolhagens nedre fyr (akt.)
2000-01
Historik
Fastlandsfyrararna Nolhagen står strax nordost om Mariestad på sluttningen ner mot Mariestadsfjärden. De två ledfyrarna (ensfyrar) för Mariestads insegling tillkom 1904. Fyrarna var länge oljefyrar men blev 1955 helautomatiserade och erhöll el-drift med AGA-reserv. År 1992 moderniserades elen och gasreserven slopades. Nedre fyren vid landsvägen mot Snapen är ett av de tre stora kulturhistoriskt värdefulla järntornen i området. Det ca 15 mhöga tornet är rest över en rödmålad förrådskur av trä och är både in- och utvändigt i stort sett intakt sedan 1904. Cirka 250 m högre upp, öster om Nedre fyren, står Övre fyren. Det lilla vita järntornet är av samma typ som t.ex. Snappuddens Nedre fyr – ett sexkantigt torn av nitad slät plåt på en enkel fackverksram. Tornet är fastskruvat i vinkeljärn som är ingjutna i betongsockeln. Nerifrån sjön avtecknar sig fyrarna högt uppe i sluttningen.

KÄLLA: Vänerns fyrar - en lysande historia. Erik Holmström, 2000.