Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÖREBRO NORRBYÅS KYRKA 1:1 - husnr 1, NORRBYÅS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

NORRBYÅS KYRKA (akt.)
2007-07-05
Historik
1100-tal:
Kyrkan uppfördes med rektangulärt långhus, smalare lägre kor i öster samt torn med något uppåt avtrappande murliv i väster.

Under medeltidens senare del breddades troligen koret och kyrkan blev en salkyrka.

1600-tal:
Under 1600-talets slut förlängdes kyrkan åt öster.

1800-tal:
1817 förlängdes kyrkan ytterligare åt öster. Samtidigt tillkom den halvrundade sakristian bakom koret i öster. Kyrkorummet täcktes av ett putsat spegelvalv i trä. Koret försågs med en altarpredikstol som byttes ut 1865. Ritningarna till 1817 års utvidgningen utarbetades av stadsarkitekten i Örebro, Pehr Lundmark.

Under 1880-talet restaurerades kyrkans interiör och försågs med ny inredning i form av altaruppsats, predikstol, altarring och öppna bänkar.

1900-tal:
1951-53 restaurerades kyrkan under ledning av arkitekt K. Martin Westerberg. De öppna bänkarna från 1880-talet byttes mot en ny sluten bänkinredning. Elektrisk uppvärmning installerades och långhuset försågs med nytt golv.

1980 renoverades kyrkan utvändigt. De spritputsade fasaderna återfick en äldre färgsättning i ljust gult med grå sockel. Vid schaktningsarbeten kring kyrkan mättes lägena för kyrkans rivna sakristia och vapenhus in.

1984-85 genomfördes främst en invändig renovering under ledning av arkitekt Jerk Alton. In- och utvändiga snickerier målades och under läktaren i långhusets västra del byggs kapprum, förråd och wc. Invändigt rengjordes väggar och tak, det senare gavs en blå färg med gråmarmorerad skugglist. Kyrkans golv lades om. Den södra entrén handikappsanpassades.