Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HALLSBERG SVENNEVADSBY 18:1 - husnr 1, SVENNEVADS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SVENNEVADS KYRKA (akt.)
2007-09-04
Historik
1700-tal:
Hösten 1782 revs den gamla träkyrkan för att lämna plats för en ny större kyrka. Initiativtagare och ledare för byggandet av en ny kyrka var dåvarande ägaren till Skogaholms herrgård, generalen och friherren Gustaf Philip Wennerstedt. Kyrkans kor var menat att fungera dels som högkor men också som gravkor för familjerna Wennerstedt på Skogaholm och Wester på Haddebo. Ritningarna på kyrkan framställdes av Överintendentämbetet och i akten finns arkitekten Thure Wennbergs namn bevarat men troligtvis fick han hjälp av den dåvarande chefen på Överintendentämbetet arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz.
Byggnadsarbetena påbörjades hösten 1782 under ledning av byggmästare M O Beurling, Örnsnäs. Den 19 augusti 1786 invigdes kyrkan av biskop Benzelius och då fanns bl. a. predikstol och orgel med orgelläktare på plats. Inredningens färgsättning gick i svart och guld på Wennerstedts önskemål.

Altaruppsatsen med tavla uppsattes 1793, fram till dess brukades troligen ett förgyllt kors som altardekoration.

1800-tal:
Under 1800-talets senare del byttes det ursprungliga spåntaket ut mot skiffer från Hällan i Dalsland. Interiören renoverades efter tidens smak och bl. a. ersattes de slutna bänkkvarteren ut mot nya öppna bänkar och altarringen med svarvade balusterdockor tillkommer. Ett tiotal år senare murades den norra ingången igen för att ge plats åt en kamin. Byte av värmesystem sker ytterligare en gång före sekelskiftet 1900.

1900-tal:
Under 1920-talet installerades elektrisk belysning i kyrkan. Övriga arbeten under 1900-talet har karaktär av underhålls- och komfortåtgärder. Utvändiga putsarbeten har genomförts 1940, 1974 och senast 1990. Vid 1990 års arbeten uppfördes nya ekonomiutrymmen och dyligt vid den tidigare igensatta norrportalen. Tillbyggnaden ritades av arkitekt Jerk Alton. Skiffertaket har omlagts år 1986 och 1999.