Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM NORRMALM 6:1 - husnr 9B

 Byggnad - Beskrivning

1974-01-01
Historik
F.d. Lammet 15, Bryggaregatan 8A-B. Byggnadsåret 1832-33 avser byggnadens västra del. Byggnadens östra del uppfördes redan 1753. Del av byggnaden är riven.

För eventuell historik se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik. STOCKHOLM LAMMET 16 - husnr 9B, (motsvarar hus nr III på inventeringsblankett, se under Dokument)