Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:35 - husnr 36B, LÅGA LÄNGAN

 Byggnad - Beskrivning

LÅGA LÄNGAN (akt.)
Historik
Vid Bellmanshusets södra kortsida ligger den samtidigt uppförda envåningsbyggnaden Låga längan. Via en gemensam förstuga nås byggnadens två lägenheter om kök och kammare. Byggnaden vänder sig mot gatan och saknar fönster och från början även dörr mot trädgårdssidan. Låga längan har en allt igenom enklare inredning än Bellmanshuset.

KÄLLOR:
Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
Förslag till skyddsföreskrifter för statliga byggnadsminnet Mjölnargården, Bellmanshuset och Låga längan, Djurgårdsstaden, Stockholm. Riksantikvarieämbetet
Regeringsbeslut nr I:4, 2005-10-27