Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KUNGÄLV SKARPE NORD 1 - husnr 1, TINGSHUSET, KUNGÄLV

 Byggnad - Beskrivning

TINGSHUSET, KUNGÄLV (akt.)
Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset är uppfört i en våning med inredd vind. Stommen, som är av timmer, vilar på en kraftig och tämligen hög naturstenssockel och är klädd med liggande gulmålad panel. Fasaden är omsorgsfullt utformad med kannelerade knutpilastrar och dekorativa konsoler som bär ett kraftigt utskjutande taksprång. Byggnaden har en rektangulär form och är liksom de flesta hus vid Västra gatan, placerad med långsidan mot gatan i sydväst. En smal trädgårdsremsa omger huset som vetter mot en brant bergvägg åt nordost.

Tingssalen mätte 12x7 meter och här hölls ting för Inlands Södre härads domsaga. I vinkel mot gårdsfasaden ligger en tillbyggnad i två våningar. Bottenvåningen av denna byggnad är delvis uppförd i tegel.

Byggnaden fungerade från 1900-talets början som gemensamt tingsställe och privatbostad. Häradsrätten hade inget kansli i huset och tingshusbyggnadsskyldige ägde aldrig byggnaden. Sedan det slutade användas som tingshus på 1950-talet har huset byggts om och till i olika omgångar, men mot gatan är exteriören i princip oförändrad.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1997-11-11